Организиране на Рождени дни


Обучението на децата в частна целодневна детска градина и ясла “Еко Дара” по образователни направления за съответната възрастова група, включва:

 • Български език
 • Mатематика
 • Ориентиране в природата и социалния свят
 • Конструктивно-техническа и битова дейност
 • Игрова култура
 • Изобразително изкуство
 • Музика
Това, което ни прави различни и предпочитани е:
 • Арт ателиета – керамика и работа с нетрадиционни и природни материали
 • Английски език
 • Обучение чрез игра
 • Кулинарно здравословно ателие
 • Айкидо
 • Изправителна гимнастика
 • Театър
 • Таекуондо
 • Спорт – физическо възпитание, футбол


Програмата ни е насочена към развиване у децата на двигателни и речеви умения, цветови възприятия, социални навици на общуване. Програмата има седмична тематика (според сезона и типичното за него, според празниците и т.н.). Като цялостна постановка са включени интересни за Децата теми, с привлекателен и занимателен характер, които ги обучават както на основни знания и умения, така и в нравствени ценности.

Сутрешното четене е “ритуалът” за нашите Деца, с който те започват заедно деня и им помага да учат едно от друго. Четат се книжки, които се редуват с песнички и това подпомага обогатяването на речника. Чрез разговорите за Времето Децата научават дните от седмицата, месеците, сезоните, природните явления и празниците. Пред въображението на Децата застава предизвикателството да си съчиняват собствена история, която се разгръща с всеки изминал ден и разкрива пред тях отношението “вчера, днес и утре”.

Разработили сме разнообразни дидактични игри и материали, заинтригуващи детското внимание. Децата работят изключително с природни и нетрадиционни материали. Имаме арт ателиета, чиято цел е да дават поле за изява на детските качества, таланти и възможности за себеизразяване. Чрез тях развиваме общуването по между си в образи и думи.

Родителите ежеседмично получават информация за развитието на своите деца, както и за дейността им в детската градина.

Всяко дете от частна целодневна детска градина и ясла “Еко Дара” има индивидуална папка, в която се събират интересни, направени от него материали. В края на годината, заедно със снимки, запечатващи ежедневието им в детската градина се подаряват на родителите.
"Не ми обещавайте. Вие може да не сте в състояние да изпълните обещанието си. Това ще ме накара да не ви вярвам."
из "Меморандум на едно дете"