Организиране на Рождени дни
Съвременната майка и жена има високи изисквания за отглеждането и възпитанието на децата си. Но често кариерата й изисква да се върне на работното място, когато детето едва е проходило. Възниква въпроса: къде най-добре ще се грижат за моето съкровище? Създадохме частна целодневна детска градина и ясла “Еко Дара”, за да помогнем при решаването на този проблем. Тук обгрижването на децата включва задоволяване на техните специфични нужди от ласка, нежност, хигиена, здравословна храна, внимание и възпитание. Оставяйки детето си при нас можете да бъдете спокойни, че то ще получи необходимите грижи и внимание.
Приемат се деца, навършили 1 година и 3 месеца, които могат самостоятелно и стабилно да ходят.

Основна цел на частна целодневна детска градина и ясла “Еко Дара” е да подпомогнем изграждането на пълноценни личности - спокойни и уверени, готови да поемат предизвикателствата на света, осигурявайки подходящи условия за нормалното им физическо и психическо развитие. Родителите ежедневно получават информация за физическото и емоционално състояние на своето дете, както и за дейността му в детската градина.
"Не ме предпазвайте от последиците. Аз имам нужда от опит."
из "Меморандум на едно дете"