Европейски фонд за регионално развитие
"Не ми обещавайте. Вие може да не сте в състояние да изпълните обещанието си. Това ще ме накара да не ви вярвам."
из "Меморандум на едно дете"