Организиране на Рождени дни
"Никога не се представяйте за идеални и безгрешни. Ще ми бъде трудно да ви следвам."
из "Меморандум на едно дете"