Организиране на Рождени дни
"Не ме предпазвайте от последиците. Аз имам нужда от опит."
из "Меморандум на едно дете"