Организиране на Рождени дни
"Не бъдете непоследователни. Това ме обърква и ме кара да се измъквам, по какъвто начин мога."
из "Меморандум на едно дете"