Организиране на Рождени дни

ДЕТСКИ РОЖДЕН ДЕН В ЕКО ДАРА

в процес на разработка

"Не ме разглезвайте. Зная много добре, че не мога да получа всичко, което искам. Аз само ви изпитвам."
из "Меморандум на едно дете"