Организиране на Рождени дни

"Дар от Еко дара"

19/11/2015

http://ancoragente.com/%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0/

"Не ми обещавайте. Вие може да не сте в състояние да изпълните обещанието си. Това ще ме накара да не ви вярвам."
из "Меморандум на едно дете"