Организиране на Рождени дни

ДЕТСКИ РОЖДЕН ДЕН В ЕКО ДАРА

в процес на разработка

"Не бъдете непоследователни. Това ме обърква и ме кара да се измъквам, по какъвто начин мога."
из "Меморандум на едно дете"